170/2010. (X. 11.) számú határozata – Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
170/2010. (X. 11.) számú határozata

A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 2010. október 11. napjától az érvényes köztisztviselői illetményalap 4,4-szeres szorzatában, 170 060 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére.

Határidő: 2010. október 12.
Felelős: jegyző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.