169/2010. (X. 11.) számú határozata – Alpolgármester választása titkos szavazással

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
169/2010. (X. 11.) számú határozata


A Képviselő-testület titkos szavazás során Rudolf Józsefné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.