168/2016. (XI. 24.) számú határozat – Adórendelet áttekintése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztést megismerve úgy dönt, hogy a bevezetett helyi adók és települési adó mértékén nem kíván változtatni, további mentességet egyik adónem esetében sem kíván bevezetni, és nem kíván meglévő mentességet megszüntetni.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.       
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző