169/2014. (XI. 17.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    A Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak megválasztása, eskütétele

3.    Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014. tanévről és a 2014/2015. tanévre vonatkozó terveinek ismertetése, létszámbővítési kérelméről döntés

4.    2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

5.    A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítására javaslat

6.    Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása

7.    Önkormányzati alkalmazottak részére egyszeri béren kívüli juttatásról döntés

8.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés

9.    Közvilágítási hálózat bővítésére irányuló kérelemről döntés

10.    Súlykorlátozás elrendelésére irányuló kérelemről döntés

11.    Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatok tárgyalása

12.    Elektronikus ügyintézésről szóló rendelet módosítása

13.    A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntéshozatal

14.    Közbiztonsági Bizottság működési rendjének elfogadása

15.    Egészségügyi szolgáltatási csomag (Dr. Card) 2015. évi biztosítására javaslat

16.    Egyebek

a) Rendőrségi körzeti megbízott kinevezéséhez hozzájárulásról döntés

b) Ipoly-Erdő Zrt. 049/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándéka

c) Képviselői kérdések

d) Szálloda hasznosítására vonatkozó megkeresés

17.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés)

18.    Szociális kérelem elbírálása (zárt ülés)

19.    Arany János Tehetséggondozó programban való részvételről döntés (zárt ülés)

20.    Önkormányzati tanácsadó státusz fenntartásáról döntés (zárt ülés)

 

 

K.m.f.

                                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

                         

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző