168/2014. (X. 20.) számú határozata – A bizottságok elnökei és képviselő tagjai megválasztása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

168/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbiak szerint választja meg a bizottságok elnökeit, képviselő tagjait:

 

a) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság:

Elnök: Fekete Zsolt

Tagok: Ivor Andrásné, Mándliné Szabó Katalin, Grécs László, Szimon Attila

 

b) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság

Elnök: Grécs László

Tagok: Szimon Attila

 

c) Humánügyi Bizottság

Elnök: Mándliné Szabó Katalin,

Tagok: Ivor Andrásné, Fekete Zsolt, Szimon Attila.

 

Felkéri a bizottságok elnökeit a bizottságok nem képviselő tagjai személyére vonatkozó javaslatok megtételére, az érintettek következő képviselő-testületi ülésen való megválasztása és eskütétele érdekében.

 

 

Határidő: 2014. november 15.

Felelős: elnökök

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző