170/2014. (XI. 17.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

170/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatok teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző