169/2012. (IX. 24.) számú határozata – Pest Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívásának tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
169/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Pest Megyei Kormánymegbízott XIV-B-030-/01355-1/2012. számú, az önkormányzati rendeletalkotásban az előkészítés során alkalmazandó társadalmi részvétel szabályait tartalmazó rendelet megalkotásának elmulasztása tárgyban kelt törvényességi felhívását tudomásul veszi, és meg kívánja alkotni e tárgyban rendeletét.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző