170/2012. (IX. 24.) számú határozata – Grécs László képviselő szavazásból kizárása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
170/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Grécs László képviselőt a 12. napirendi pont – Sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást biztosító gépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása – döntéshozatalából személyes érintettsége okán kizárja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző