168/2012. (IX. 24.) számú határozata – Iskola működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozat megtétele

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
168/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdése alapján kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben megismeri az átengedett bevételek mértékét, abban az esetben azok, és a feltétlenül szükséges mértékben a saját bevételei terhére vállalja a jelenleg fenntartásában álló Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola működtetését a következő naptári évben kezdődő tanévtől.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az állami intézményfenntartó központot értesítse.
 
 
Határidő: 2012. szeptember 28.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző