168/2010. (X. 11.) számú határozata – Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
168/2010. (X. 11.) számú határozata

A Képviselő-testület az Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság tagjai megválasztására tett javaslatot elutasítja, egyúttal az alpolgármester választás titkos szavazása szavazatszámlálási feladatai ellátására eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjait a következők szerint megválasztja:

Szimon Attila elnök
Fekete Zsolt bizottsági tag
Zoller Csaba bizottsági tag

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.