167/2016. (XI. 24.) számú határozat – A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

167/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2017. évi munkaterv tervezetét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)      a Polgárőr Egyesülettől havonként kér beszámolót az előző havi intézkedéseikről, teljesített szolgálatról,

b)      a parkolási rendről való tárgyalással kiegészíti a januári ülés napirendjét.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző