167/2012. (IX. 24.) számú határozata – A helyi adóbevételek I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
167/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a helyi adóbevételek 2012. I. félévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző