168/2011. (XI. 28.) számú határozata -Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
168/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                       
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.