167/2011. (XI. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
167/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.      A Kerekegylet Közhasznú Egyesület beszámolója az őstermelői árusítással egybekötött rendezvények során beszedett díjakról és teljesített kiadásokról
3.      Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított pedagógiai programja jóváhagyása
4.      Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
5.      A 2011. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása, költségvetési rendelet módosítása
6.      2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása, elfogadása
7.      2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
8.      Szálloda utcai lakás bérbeadására javaslat
9.      Közterület elnevezéséről döntés
10. HU-SK 11/01/2.2.1. számú felhívásra „Közös kincsünk az európai szelídgesztenye” címmel benyújtott pályázat önrészének vállalásáról döntés
11. A POLISZ Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag 2012. január 1-től történő bevezetéséről, licencdíja vállalásáról javaslat
12. Katolikus óvoda létesítésére vonatkozó javaslat tárgyalása
13. A MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzéséről szóló projektjének támogatásáról döntés
14. 60 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyalása
15. Egyebek:
a)      Motorcsónak SE tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
b)      Képviselői kérdések: Szimon Attila, Zoller Csaba
16. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásának elbírálása (zárt ülés)
17. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
 
 
 
K.m.f.
                                          
   
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                                                             
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.