167/2010. (X. 11.) számú határozata – SZMSZ módosító rendelethez benyújtott képviselői módosító javaslat elutasítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
167/2010. (X. 11.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007.(IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezethez Burgermeister László képviselő által benyújtott módosító javaslatot, mely szerint nem kettő, csak egy alpolgármester megválasztásának lehetőségét kéri rögzíteni a rendeletben, elutasítja.

A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő módosító javaslatot – két alpolgármester megválasztása lehetőségének rögzítését – fogadja el.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.