166/2016. (XI. 24.) számú határozat – 2017. évi eseménynaptár elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

166/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2017. évi eseménynaptár tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)      a Trianoni megemlékezéssel június 4. napján,

b)      az augusztus 19-i Dunakanyar Kajak Kupa rendezvénnyel,

c)      az augusztus 19-20-i rendezvény megnevezését Szent István Napokban állapítja meg.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző