167/2014. (X. 20.) számú határozata – Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

167/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

1.      Az ügyrendi bizottság elnökének Grécs Lászlót választja meg, képviselő tagjának pedig Szimon Attilát.

2.      A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének Fekete Zsolt képviselőt, képviselő tagjának Ivor Andrásnét, Mándliné Szabó Katalint, Grécs Lászlót, Szimon Attilát választja meg.

3.      Humánügyi Bizottságot hoz létre a tervezet szerinti feladatkörrel, elnökének Mándliné Szabó Katalint, képviselő tagjának Ivor Andrásnét, Fekete Zsoltot és Szimon Attilát választja meg.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat átfogó felülvizsgálatát, módosítását a következő ülésén kívánja megtenni, melyre a képviselőktől a javaslatot november 3-ig kéri megtenni.

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző