166/2014. (X. 20.) számú határozata – Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 21/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

166/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 21/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet rendelet-tervezetet az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

a)    A képviselői alapdíjat 42 000 Ft-ban,

b)   a bizottsági tagi tiszteletdíjat az alapdíj 50 %-ával növelt összegben, 63 000 Ft-ban,

c)    a bizottsági elnöki tiszteletdíjat az alapdíj 100 %-ával növelt összegben, 84 000 Ft-ban,

d)   a bizottsági nem képviselő tag tiszteletdíját az alapdíj 50 %-ában, 21 000 Ft-ban állapítja meg.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző