Polgárváros királyi panorámával

166/2010. (X. 11.) számú határozata – Polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása

2010-10-12

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
166/2010. (X. 11.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján 2010. október 3. napjától az érvényes köztisztviselői illetményalap 13,5-szörös szorzatában, 521 775 Ft/hó összegben állapítja meg.

A polgármester részére költségátalányt határoz meg, amelynek mértéke a polgármesteri illetmény 23 %-a, 120 008 Ft/hó.

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére.

Határidő: 2010. október 12.
Felelős: jegyző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.

 

 

Last modified: 2010-10-12

A hozzászólás jelenleg zárva.