165/2016. (XI. 24.) számú határozat – Iskolaigazgatói megbízás véleményezése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

165/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Váci Tankerülete Igazgatójának megkeresésére kifejezi azon véleményét, hogy a Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, Fábián Szabolcs intézményvezető úrnak a 2017. augusztus 1-től pályázati kiírás nélkül további 5 évre szóló igazgatói megbízását teljes mértékben támogatja.

  

Felkéri a polgármestert a határozat tankerületi igazgató részére való megküldésére.

 

Határidő: 2016. november 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

 

 

        

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző