165/2010. (X. 11.) számú határozata – Petrovics László határozathozatalból kizárása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
165/2010. (X. 11.) számú határozata


A Képviselő-testület Petrovics László polgármestert kérésére, a polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó határozathozatalból személyes érintettsége miatt kizárja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.