164/2016. (XI. 24.) számú határozat – Az iskolák működtetési jogának átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés és átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

164/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1), (3) bekezdése alapján a 2016. december 31-én az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyon és vagyoni értékű jog Váci Tankerületi Központ (Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által használt Fehérhegy u. 2. és Váci út 18. szám alatti ingatlanok) és a Ceglédi Tankerületi Központ (Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szobi Tagintézménye által használt Fehérhegy u. 2. szám alatti külön bejáratú lakás) ingyenes vagyonkezelésébe adásáról készült szerződést, valamint az átadás-átvétel lebonyolításáról elkészített megállapodást a tervezet szerinti tartalommal elfogadja.

  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások és a vagyonkezelési szerződések aláírására.

 

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző