164/2010. (X. 11.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2010. (X. 11.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Ünnepélyes megnyitó a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
3. Polgármester eskütétele
4. Polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása
5. SZMSZ módosítása
6. Alpolgármester(ek) választása titkos szavazással (szükség szerint zárt ülésen)
7. Alpolgármester(ek) eskütétele
8. Alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása
9. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.