164/2014. (X. 20.) számú határozata – Alpolgármester szavazásból kizárása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

164/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Rudolf Józsefné alpolgármestert bejelentésére az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása során a döntéshozatalból az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján kizárja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző