163/2014. (X. 20.) számú határozata – Alpolgármester választása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

163/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület titkos szavazás során Rudolf Józsefné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző