164/2012. (IX. 24.) számú határozata – Pedagógiai Szakszolgálat épülete soron kívüli javítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Pedagógiai Szakszolgálat intézményi épületében felmerült fűtési rendszer – kémény, cserépkályha – kéményseprők által észrevételezett hibái soron kívüli javításának elvégzését.
 
A javítási munka fedezetéül a folyószámla hitelt jelöli meg.
 
 
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző