163/2012. (IX. 24.) számú határozata – „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítés” című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
A Képviselő-testület a „Nagymaros kereskedelmi főutcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezet-rendezésének folytatása – magasépítéstárgyban, megjelenthirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
 
a)    a jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
b)    a Cserkúti Generál Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2.), ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét utca 37.), Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 82.), Mirror Clean Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth utca 61.), Kristály-Vár Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2.), Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi S. u. 70.), VeresmesterIngatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.), Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) részvételi jelentkezését alkalmasnak és egyben érvényesnek nyilvánítja,
c)    a Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák F. 27.) jelentkezését egyéb okból érvénytelennek nyilvánítja;
d)    a Cserkúti Generál Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. 1. em. 2.), ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő, Rét utca 37.), Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 82.), Mirror Clean Kft. (3928 Tiszatardos, Kossuth utca 61.), Kristály-Vár Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2.), Silvo-Trade Kft. (2600 Vác, Petőfi S. u. 70.), VeresmesterIngatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.), Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. (1139 Budapest, Hajdú u. 46.) jelentkezőket az ajánlattételre felhívja.
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.
 
Határidő: 2012. szeptember 24.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző