163/2016. (XI. 24.) számú határozata – Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

163/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Maros Nonprofit Kft.-vel 2014. július 1. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti kiegészítését jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                          

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző