162/2016. (XI. 24.) számú határozat – Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve vezetéséről beszámoló

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

162/2016. (XI. 24.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Döbrössy Mihályné beszámolóját a Nagymarosi Krónikában a 2015. évi események rögzítéséről, valamint a Hősök Könyve vezetéséről meghallgatta és köszönetét fejezi ki a lelkiismeretes munkáért.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. november 25.

 

Dr. Horváth Béla jegyző