162/2014. (X. 20.) számú határozata – Rudolf Józsefné képviselő szavazásból kizárása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

162/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Rudolf Józsefné képviselőt bejelentésére az alpolgármester megválasztása során a döntéshozatalból az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján kizárja.

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző