162/2012. (IX. 24.) számú határozata – A közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
162/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletet – helyi termelői piac helypénz emelése – jelen ülésén nem kívánja módosítani.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző