163/2011. (X. 24.) számú határozata – Gesztenyés pályázat következő fordulója benyújtásáról döntés

A Képviselő-testület egyetért a HU-SK 11/01/2.2.1. számú felhívásra „Közös kincsünk az európai szelídgesztenye” (EUNAT) című pályázat benyújtásával.
Az önrész vállalásáról a döntését soron következő ülésén kívánja meghozni.
 
 
Határidő: 2011. november 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtja:    Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző