162/2011. (X. 24.) számú határozata – A Kerekegylet Közhasznú Egyesülettel a piac tárgyában kötött megállapodás módosítására javaslat

A Képviselő-testület Kerekegylet Közhasznú Egyesülettel 2011. június 2-án kötött megállapodást az ülésen kiosztott módosító megállapodás tervezet elfogadásával 2011. december 31-ig meghosszabbítja.
 
 
Határidő: 2011. november 4.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző