161/2012. (IX. 24.) számú határozata – Helyi termelői piac működtetésével kapcsolatos döntéshozatal

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
161/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi helyi termelői piac jelenlegi üzemeltetője, az Agri Kulti PJT üzemeltetési megállapodás felmondására tekintettel úgy dönt, hogy a piac üzemeltetését október 1-től az önkormányzat látja el.
 
Megbízza a polgármestert, az alpolgármestert, Fekete Zsolt, Szimon Attila és Szomráky Pál képviselőket, hogy az üzemeltetés feltételeit és dokumentumait dolgozzák ki, szükség esetén tegyenek javaslatot az üzemeltetésben résztvevő személyek megbízására.
 
 
Határidő: 2012. október 1.
Felelős: nevezettek
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző