161/2011. (X. 24.) számú határozata – Hulladékszállítási rendelet módosítása tapasztalatairól tájékoztatás

 
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodással kapcsolatos beszámolót tudomásul veszi.
A további rendeletmódosításhoz a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság következő javaslatait fogadja el:
a) belterületen az egész éves zsákos szállítás lehetővé tétele, téli időszakban (október 15-től április 15-ig) kedvezményes zsák árért, a tulajdonos által a Maros Kft. telephelyére történő beszállítás mellett,
b) minimálisan legalább negyedéves díj megfizetésének (mennyiség megvásárlásának) előírása.
 
Felkéri a Polgármestert a rendelet módosításának kidolgozására.
 
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke javaslatára egyetért a szolgáltató részére az ingatlanértékesítések bevételéből forrás biztosítására a külterületi zsákos szállítást biztosító gépkocsi vásárlása érdekében.
Kéri a következő ülésére a beszerzésről való döntést előkészíteni.
 
 
Határidő:         2011. november 28.
Felelős:            polgármester
Végrehajtja:    Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
K.m.f.
                         
                      
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 10. 26.