162/2010. (IX. 27.) számú határozata – Szálloda utcai önkormányzati ingatlanok (2602/2, 2602/4, 2602/5, 2602/7 hrsz) értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
162/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/2, 2602/4, 2602/5, 2602/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot jelentkező hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.