161/2010. (IX. 27.) számú határozata – Közterület (utca) elnevezéséről döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
161/2010. (IX. 27.) számú határozata


A
Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, a Kittenberger Kálmán utcából nyíló 1213/6 hrsz-ú közterületet Rókavár köz néven nevezi el.

Felkéri a Polgármestert, hogy az átnevezéssel kapcsolatos teendőket (utcanévtábla kihelyezése, közterület-elnevezési jegyzékbe felvétel) végezze el.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, Lakcím-nyilvántartás

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.