16/2015. (I. 26.) számú határozata – Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel való együttműködés állapotának ismertetése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

16/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel való együttműködésről szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi.

 

Egyúttal úgy dönt, hogy az Egyesülettel 2014. szeptember 15-én megkötött együttműködési megállapodás 3. pontjában az idegenforgalmi fejlesztés feladatai ellátását nem közösen létrehozott projektcég keretei között kívánja megvalósítani, hanem annak ellátásával külön megbízási szerződéssel a Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséget bízza meg.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést az Egyesülettel egyeztetve készítse elő, egyúttal felhatalmazza annak aláírására.

 

 

Határidő: 2015. február 28.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző