17/2015. (I. 26.) számú határozata – „2013. júniusi dunai árhullám hatására keletkezett közterületi károk” című vis maior pályázat fel nem használt támogatás összegével kapcsolatos döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester ebr42 rendszerben történt elszámolását megerősítve (azonosító: 168 332) úgy határozott, hogy a vis maior támogatás fel nem használt összegéről, 1 197 494 Ft összegről lemond.

 

 

Határidő: 2015. január 27.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző