14/2010. (I.25.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZMSZ tekintettel a költségvetési rendelet tervezete első olvasatban történő tárgyalására megtartott 2010. január 25-i második rendes ülésén az alábbi napirendet fogadta el:

1. 2010. évi költségvetési rendelet első olvasatban

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető