160/2011. (X. 24.) számú határozata – Településrendezési tervek módosítási folyamata megindításáról döntés

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosításának megindításával kapcsolatban az alábbiakat határozza:

A módosítás megindítását az előterjesztés II. a. pontjában szereplő kisebb léptékű településrendezési szerződéssel kapcsolatos kérelmek végső tisztázását követően, soron következő ülésén kívánja elrendelni.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési szerződésekkel érintett partnerekkel tovább tárgyaljon.

 

 

Határidő:         2011. november 28.

Felelős:           polgármester

Végrehajtja:   Főépítész, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

                        

Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző