160/2014. (X. 20.) számú határozata – Polgármester szavazásból kizárása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                                                    Képviselő-testületének

160/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Petrovics László polgármestert bejelentésére a polgármesteri illetmény megállapítása során a döntéshozatalból az Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján kizárja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző