159/2014. (X. 20.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

159/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

2.    Az önkormányzati képviselők eskütétele

3.    A polgármester eskütétele

4.    Polgármesteri programismertetés

5.    Polgármester illetményének megállapítása

6.    Alpolgármester választása titkos szavazással (esetlegesen zárt ülésen)

7.    Alpolgármester eskütétele

8.    Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

9.    Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 21/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

10.    Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, esetleges módosítása

11.    A bizottságok képviselő tagjainak megválasztása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző