160/2013. (VIII. 28.) számú határozata – Váci út 49. szám alatti csónakház udvara felújítására a Nagymaros SE által benyújtandó pályázathoz nyilatkozat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
160/2013. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi SE (2626 Nagymaros, Váci út 49.) pályázatát támogatva, az Önkormányzat tulajdonában és az Egyesület használatában lévő Váci út 49. szám és 1879/4 hrsz. alatti kajak-kenu csónakház ingatlan udvari burkolatának felújításához hozzájárul.
Egyúttal az Egyesület által e-tárgyban a Magyar Kajak-Kenu Szövetséghez benyújtandó pályázatot támogatja, az ehhez szükséges, a beruházás lezárását követő 10 éves fenntartási kötelezettséget elfogadja.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására.
 
 
Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. augusztus 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző