161/2013. (VIII. 28.) számú határozata – Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingyenes ingatlan használatára vonatkozó szerződés jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
161/2013. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére létrejött, benyújtott pályázatához mellékletként csatolt, a Művelődési Ház (1843 hrsz.) alagsorában kialakítandó helyiség ingyenes használatára vonatkozó, 2013. augusztus 13. napján kelt szerződést jóváhagyja.
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                         
Petrovics László s.k.                                                    
polgármester
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. augusztus 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző