159/2013. (VIII. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
159/2013. (VIII. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Váci út 49. szám alatti csónakház udvara felújítására a Nagymaros SE által benyújtandó pályázathoz nyilatkozat
2.    Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingyenes ingatlan használatára vonatkozó szerződés jóváhagyása
3.    Városközpont pályázat önrészét biztosító hitel folyósításával kapcsolatos tájékoztató, és szükséges döntés meghozatala (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. augusztus 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző