159/2011. (X. 24.) számú határozata – Leader pályázat benyújtásáról döntés (Gondozási Központ tetőfelújítás)

A Képviselő-testület a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú közleménye alapján közzétettpályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani a Gondozási Központ tetőfelújítására.
 
A pályázathoz szükséges összeget (a támogatás megelőlegezésére, illetve az ÁFA tartalom fedezésére) az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására.
 
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens, Gazdálkodási Csoport, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.                                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                                   jegyző