158/2013. (VIII. 16.) számú határozata – OTP Bank Nyrt.-vel fennálló támogatásmegelőlegező hitelszerződés lejárati ideje meghosszabbításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
158/2013. (VIII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között 2012. augusztus 29-én, éven belüli lejáratú hitel (MVH által 2049763829 számon nyilvántartott turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímen, a Dézsma utcai présház felújítására elnyert legfeljebb 9 879 135 Ft vissza nem térítendő támogatás megelőlegezésére) igénybevételére létrejött hitelszerződés 5. pontjában szereplő, 2013. augusztus 28. napjában megjelölt hitel végső lejárati idejét az MVH támogatás kifizetésének csúszására tekintettel kéri meghosszabbítani 2013. november 30. napjáig.
 
Egyúttal a hitelszerződésben megjelölt hitelkeret igénybe nem vett, még rendelkezésre tartott 1 685 811 Ft hitelkeretéről lemond.
 
Felkéri a polgármestert a döntés megküldésére, egyúttal felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.
 
 
Határidő: 2013. augusztus 24.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
 
                                         
Rudolf Józsefné s.k.
alpolgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
A kivonat hiteléül:
2013. augusztus 21.
 
Dr. Horváth Béla jegyző