157/2012. (IX. 10.) számú határozata – Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása (II. ütem)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
157/2012. (IX. 10.) számú határozata
 
 
1. A Képviselő-testület Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására a II. ütemben.
 
2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2012. január 1-jén 1 000 fő feletti.
 
II. Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről már 1993-ban döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 165 050 ezer forint összegű bevételt tervez.
 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 96 539 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
 
 
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
               A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 11.
 
Dr. Horváth Béla jegyző