156/2012. (IX. 10.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
156/2012. (IX. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása (II. ütem)
 
 
K.m.f.
 
 
                                         
Petrovics László s.k. 
polgármester  
 
 
                                                   
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 11.
 
Dr. Horváth Béla jegyző